szukaj
Cena od do

Newsletter

Znajdz nas na

Kontakt

Telefon: 505 171 380

 

E-mail: artkufer@artkufer.pl

Gadu-Gadu: 43426291

Skype:artkufer

 

Informacje o Administratorze i przetwarzaniu przez niego danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych Klientów jest firma Art Kufer Agnieszka Karpiuk z siedzibą w Luboniu, przy ulicy Wschodniej 22i/92.

Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.artkufer.pl, zwany dalej Sklepem.

Danymi Osobowymi są wszystkie informacje o osobie fizycznej, zwanej dalej Klientem, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies.

Przez RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dane Osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Cele i podstawy przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora

Osoby odwiedzające mogą przeglądać zasoby Sklepu bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Klient może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.

Podanie Danych Osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu internetowego jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.

Administrator przetwarza Dane Osobowe Klienta w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Czas przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania Danych Osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są nieodwracalnie usuwane.

 

Przekazywanie Danych Osobowych

W związku ze świadczeniem usług, bądź realizacją zamówień, Dane Osobowe Klienta nie są przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem organów państwowych do tego uprawnionych.

 

Pliki cookies (tzw. ciasteczka)

W takcie korzystania ze stron internetowych Sklepu mogą być zapisywane na urządzeniach Klientów pliki tekstowe tzw. cookies. Pliki te zawierają dane informatyczne, które przy ponownych odwiedzinach strony internetowej sklepu są odczytywane i pomagają ją dostosować do preferencji Klienta.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Celem zapisywania plików cookies jest zapewnienie Klientowi efektywnego korzystania ze Sklepu, przykładowo utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka lub informacja o zalogowaniu się – dzięki temu nie trzeba na każdej podstronie Sklepu wpisywać ponownie loginu i hasła oraz przy każdej wizycie w Sklepie dostępna jest zawartość koszyka z poprzedniej wizyty.

Klient może ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała, gdy przesyłany jest plik cookies, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje Sklepu mogą nie działać. Korzystanie ze Sklepu bez wyłączenia obsługi plików cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma Art Kufer Agnieszka Karpiuk, z siedzibą Luboniu, przy ulicy Wschodniej 22i/92.

 

Zarządzanie plikami cookies

Informacja o sposobach zarządzania plikami cookies dostępna jest pod poniższymi linkami, prowadzącymi do stron producentów przeglądarek internetowych.

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Edge - https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Safari - https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Windows Phone - https://support.microsoft.com/en-us/help/11696/windows-phone-7

Blackberry - https://help.blackberry.com/pl/blackberry-classic/10.3.1/help/mwa1334238823957.html

 

Uprawnienia Klienta

Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do sprostowania danych realizowane jest w stosunku do Klienta posiadającego konto w Sklepie również przez umożliwienie mu edytowania danych w sekcji „zaloguj się”.

Klientowi posiadającemu konto w Sklepie przysługuje prawo do jego usunięcia.

W celu usunięcia konta należy przesłać wiadomość pod tytułem "Rezygnacja z konta" na adres: artkufer@artkufer.pl. Wiadomość musi być przesłana z adresu mailowego, który jest przypisany do konta w Sklepie. Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora lub bezpośrednio do Inspektora ochrony danych.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano).

 

Dane kontaktowe Administratora

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail artkufer@artkufer.pl lub adres korespondencyjny Art Kufer Agnieszka Karpiuk, ul. Wschodnia 22i/92, 62-031 Luboń

 

Zasady zmiany w Polityce prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.